YURT TUTMUSCH dot

YURT TUTMUSCH dot 07

Detail of YURT TUTMUSCH dot

White clay, slip, loam
162 x 97 x 11 cm, 2004

Photo: © MAK/Georg Mayer

YURT TUTMUSCH dot 08

YURT TUTMUSCH dot

White clay, slip, loam
162 x 97 x 11 cm, 2004

Photo: © MAK/Georg Mayer